Sport

Sazby pro ne/komerční (soukromé osoby/oddíly) akce:

První hodina - 900/1.500 Kč
Další hodiny - 500/900 Kč
Celodenní paušál - 5.000 / 8.000,-

(počet fotografií na DVD - 1 hodina cca 100ks fotografií)

pozn. "hodinou" je rozuměna přítomnost fotografa