Ostatní fotografování

Ostatní fotografování

 

1 hodina fotografování - 700,- Kč

1 hodina práce na PC - 400,- Kč (zpracování fotografií, editování, jiné úpravy)

 

přemístění "mobilního atelieru" na vybrané místo

přemístění světel, konstrukce a pozadí - 1.500,- Kč