Svatby - video

Poptávkový formulář

Záloha na natáčení svatby je 1.000,- Kč. Po obdržení zálohy bude Váš termín závazně rezervován.

Každá další započatá hodina nad rámec uvedených balíčků = 600,- Kč.

VIDEO lze objednat zvlášť , nebo současně k jednotlivým balíčkům na fotografování, natáčení může probíhat ve stejném časovém rozsahu jako fotografování, ale nemusí. Při společném objednání s fotografováním je sleva u balíčku "C" 500,- Kč a u balíčku "D" 1.000,- Kč. Rozsah natáčení je obdobný jako u fotografování, např. balíček B - Varianta 1 nebo 2, atp.

balíček "A"

balíček "B

balíček "C"

Balíček "D"

A1 - 4.400,- B1 - 6.400,- C1 - 8.900,- D1 - 11.400,-
2 hodiny přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou 4 hodiny přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou 8 hodin přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou 12 hodin přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou
A2 - 5.900,- B2 - 7.900,- C2 - 10.400,- D2 - 12.900,-

2 hodiny přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou a s videoklipem

4 hodiny přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou a s videoklipem 8 hodin přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou a s videoklipem 12 hodin přítomnosti kameramana, film s doprovodnou hudbou a s videoklipem

délka filmu v min.: 10 - 20

délka filmu v min.: 10 - 20 délka filmu v min.: 15 - 25 délka filmu v min.: 15 - 25
Délka sestříhaného videa záleží na samotném průběhu svatby, na délce obřadu, na počtu zátahů, na množství zábavných programů na hostině atp., výše uvedené údaje jsou orientační, záleží na svatebním programu

Balíčky nezahrnují

1 ks potisknutelného DVD - 100,- Kč
cestovné 6 Kč/km, popř. paušál po celé ČR - 2.000,- Kč. Cestovné je počítáno ze serveru www.mapy.cz, kde si lze zadat "Nová Paka" a cílovou destinaci.